Sorry, this video is not available in your country.

Red By HBO Cô Bé Trong Tủ Đồ

Yêu thích

Cô Bé Trong Tủ Đồ

Thời gian chiếu: 19:50 13/08/2017 Thời lượng dự kiến: 130 phút

Một bộ phim li kì xoay quanh một cô bé bị bỏ rơi, đã bị bán cho một tổ chức tội phạm từ khi còn nhỏ.