Sorry, this video is not available in your country.

Red By HBO Cuộc Tái Ngộ

Yêu thích

Cuộc Tái Ngộ

Thời gian chiếu: 08:10 15/06/2018 Thời lượng dự kiến: 100 phút

2 người bạn đến thăm 1 người bạn của họ trong quân ngũ và ở lại qua đêm cùng uống rượu, vui đùa, và để tìm thời điểm thích hợp để đưa cho cậu lá thư chia tay từ người bạn gái.