Sorry, this video is not available in your country.

Red By HBO Kẻ Lừa Đảo Hắc Ám

Yêu thích

Kẻ Lừa Đảo Hắc Ám

Thời gian chiếu: 08:00 13/08/2017 Thời lượng dự kiến: 140 phút

Một chàng trai muốn hạ gục mọi tay lừa đảo để trả thù cho gia đình mình sau khi mất đi gia đình vì một kẻ lừa tiền. Thậm chí, cậu ta hợp tác với chính kẻ thù của mình để chờ ngày trả thù.