Sorry, this video is not available in your country.

Red By HBO Lời Thì Thầm

Yêu thích

Lời Thì Thầm

Thời gian chiếu: 08:50 14/03/2018 Thời lượng dự kiến: 100 phút

Bộ phim kể về một tiểu thuyết gia đang bí ý tưởng chuyển tới một căn hộ cũ ở Thượng Hải và những sự việc kì lạ bắt đầu xảy ra với cô.