Vui lòng đăng nhập để xem nội dung

Đăng ký trải nghiệm miễn phí

Red By HBO Múa Lân

Yêu thích

Múa Lân

Thời gian chiếu: 08:30 13/10/2017 Thời lượng dự kiến: 120 phút

Bộ phim xoay quanh đôi bạn thân trở thành kẻ thù, khiến 2 gia đình cạnh tranh nhau cho đến khi một lực lượng bên ngoài đến thị trấn, họ mới đoàn kết trở lại.