Sorry, this video is not available in your country.

Red By HBO Múa Lân

Yêu thích

Múa Lân

Thời gian chiếu: 08:20 15/02/2018 Thời lượng dự kiến: 120 phút

Bộ phim xoay quanh đôi bạn thân trở thành kẻ thù, khiến 2 gia đình cạnh tranh nhau cho đến khi một lực lượng bên ngoài đến thị trấn, họ mới đoàn kết trở lại.