Sorry, this video is not available in your country.

Red By HBO Những Chuyện Tình Đơn Phương

Yêu thích

Những Chuyện Tình Đơn Phương

Thời gian chiếu: 19:50 14/01/2018 Thời lượng dự kiến: 130 phút

Bộ phim nói về những chuyện tình đơn phương cay đắng ngọt bùi của Nhật Bản, được kể qua một chương trình phát thanh hàng tuần của một ca sĩ nổi tiếng một thời.