Sorry, this video is not available in your country.

Red By HBO Những Cô Gái Bán Trầu

Yêu thích

Những Cô Gái Bán Trầu

Thời gian chiếu: 12:30 13/01/2018 Thời lượng dự kiến: 120 phút

Bộ phim xoay quanh một người mẹ đơn thân có quan hệ tình cảm với một cảnh sát mới vào nghề, anh được cử đi giám sát các quầy bán trầu, nơi cô làm việc.