Sorry, this video is not available in your country.

Red By HBO Nụ Hôn Tinh Nghịch: Ở Trường Đại Học

Yêu thích

Nụ Hôn Tinh Nghịch: Ở Trường Đại Học

Thời gian chiếu: 16:00 10/08/2018 Thời lượng dự kiến: 120 phút

Trong phần 2 của bộ phim "Nụ hôn tinh nghịch: Ở trường trung học", Kotoko cố gắng ở bên Naoki nhiều hơn ở trường đại học, nhưng bất ngờ gặp phải một đối thủ không hề đơn giản.