Sorry, this video is not available in your country.

Red By HBO Vai Hề Của Một Người Bán Hàng

Yêu thích

Vai Hề Của Một Người Bán Hàng

Thời gian chiếu: 09:50 14/09/2017 Thời lượng dự kiến: 120 phút

Bộ phim mang đến một cái nhìn về ý nghĩa của tình cảm gia đình trong xã hội hiện đại, khi Il-boem, một người đàn ông thuộc giai cấp lao động, gặp Ok-nim, một phụ nữ lớn tuổi cô đơn.