Sorry, this video is not available in your country.

Red By HBO Vô Gian Đạo (Phần 3 - Tập 4)

Yêu thích

Vô Gian Đạo (Phần 3 - Tập 4)

Thời gian chiếu: 09:00 17/05/2018 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Một cảnh sát chìm và người chỉ điểm của anh hợp tác để phá một trong những băng nhóm tội phạm lớn nhất Hồng Kông, nhưng họ sớm phát hiện ra mọi thứ đã vượt quá khả năng của mình.