Sorry, this video is not available in your country.

TH Đà Nẵng 1 Hai người Mẹ (Tập 32)

Yêu thích

Hai người Mẹ (Tập 32)

Thời gian chiếu: 20:00 07/12/2017 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Bộ phim khai thác đề tài mang thai hộ nhiều tranh cãi, không chỉ khắc họa những áp lực, thiệt thòi của người phụ nữ trong hôn nhân hiện đại mà còn đọng lại nhiều cảm xúc mãnh liệt của tình mẫu tử thiêng liêng.