Sorry, this video is not available in your country.

THVL1 Âm Mưu Và Tình Yêu (Tập 1051)

Yêu thích

Âm Mưu Và Tình Yêu (Tập 1051)

Thời gian chiếu: 22:15 16/04/2018 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Âm mưu và tình yêu - 1 trong những câu chuyện của Ấn Độ kể về 2 chị em Gopi và Rashi là chị em họ, tuy cùng là phụ nữ nhưng có tính cách khác nhau, Gopi thì có tính cách nhẹ nhàng trầm lắng, hiền hoà, Rashi lại là một người mưu mô và xảo quyệt, tính toán đẻ có thể đạt được mục đích của chính mình.