Sorry, this video is not available in your country.

THVL1 Ca Sĩ Thần Tượng

Yêu thích

Ca Sĩ Thần Tượng

Thời gian chiếu: 08:30 13/06/2019 Thời lượng dự kiến: 90 phút

Ca Sĩ Thần Tượng - Chương trình truyền hình kết hợp đỉnh cao giữa âm nhạc và diễn xuất, chinh phục khán giả bằng những cảm xúc thăng hoa. Mùa thứ 2 đã chính thức khởi động tìm kiếm nhân tố.