Sorry, this video is not available in your country.

THVL1 Chung Kết Ca Sĩ Thần Tượng

Yêu thích

Chung Kết Ca Sĩ Thần Tượng

Thời gian chiếu: 03:45 14/08/2019 Thời lượng dự kiến: 105 phút

Ca Sĩ Thần Tượng - Chương trình truyền hình kết hợp đỉnh cao giữa âm nhạc và diễn xuất, chinh phục khán giả bằng những cảm xúc thăng hoa. Mùa thứ 2 đã chính thức khởi động tìm kiếm nhân tố.