Sorry, this video is not available in your country.

THVL1 Dòng Nhớ (Tập 30)

Yêu thích

Dòng Nhớ (Tập 30)

Thời gian chiếu: 14:00 20/05/2017 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Với mạch phim nhẹ nhàng sâu lắng, bộ phim Dòng nhớ lấy nước mắt người xem bởi tình yêu sâu sắc và sự hy sinh đầy nhân văn của  Thà – Ân – Hiền. Vì một câu nghĩa ân với gia đình Hiền khiến chữ tình giữa Ân với Thà đành đứt đoạn, vì một chữ hiếu phải vẹn tròn nên Ân đành sầu khổ đến lúc xuôi tay. Bao yêu thương cứ neo chặt trên dòng nhớ …