Sorry, this video is not available in your country.

THVL1 Kịch Cùng Bolero

Yêu thích

Kịch Cùng Bolero

Thời gian chiếu: 21:00 17/07/2017 Thời lượng dự kiến: 75 phút

Đây là chương trình kết hợp giữa nghệ thuật kịch nói với dòng nhạc bolero đầu tiên ở Việt Nam, một sự kết hợp thú vị, lồng ghép và đưa nhiều tác phẩm nhạc Bolero vào các vở kịch do 4 đạo diễn trẻ, tài năng của các sân khấu kịch hiện nay dàn dựng. Với những vở kịch mang đậm hồn Việt thì Bolero là dòng nhạc phù hợp để chuyển tải được nhiều cung bậc cảm xúc.