Sorry, this video is not available in your country.

THVL1 Phong Thủy Thế Gia (Phần 3 - Tập 531)

Yêu thích

Phong Thủy Thế Gia (Phần 3 - Tập 531)

Thời gian chiếu: 17:30 11/02/2019 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Nội dung bộ phim xoáy mạnh tâm lý các gia đình theo chủ nghĩa gia tộc quyền lực thời phong kiến còn tồn tại đến ngày nay. Nổi bật trong đó có 2 gia tộc liên tục trạm chán nhau vì quyền lực và tôn vinh cái đẹp.