Sorry, this video is not available in your country.

THVL1 Rồng Bay Phụng Múa (Tập 203)

Yêu thích

Rồng Bay Phụng Múa (Tập 203)

Thời gian chiếu: 11:50 13/08/2017 Thời lượng dự kiến: 75 phút

Phim nói về lạc bước vì tình khiến cho cô gái mang tội sát thân, người ta đem cô ra giữa chốn đông người làm nhục và trả giá để bán như một món đồ chơi, nhưng cũng chính chữ tình đã thay đổi cuộc đời cô. Phim với sự tham gia của các diễn viên Diệp Hoan, Phương Tử Hiên, Vương Xán....