Sorry, this video is not available in your country.

THVL1 Trần Trung Kỳ Án (Phần 2 - Tập 30)

Yêu thích

Trần Trung Kỳ Án (Phần 2 - Tập 30)

Thời gian chiếu: 14:00 15/03/2019 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Phần 2 của bộ phim mở đầu bằng sự kiện Trần Trung vì liên tiếp phá được nhiều vụ án oan, nổi danh khắp nơi nên được Thái hậu đặc biệt triệu về kinh để điều tra một vụ án tối mật. Chiếu chỉ đến như một tín hiệu tốt lành ghi nhận những công trạng của Trần Trung trong thời gian nhậm chức ở làng Tre nhưng tất cả mọi người ở Trần gia đều âm thầm lo lắng bởi họ mơ hồ cảm thấy rằng chuyến lên kinh này sẽ "lành ít dữ nhiều".