Sorry, this video is not available in your country.

THVL2 Mặt Nạ Anh Hùng (Tập 68+69)

Yêu thích

Mặt Nạ Anh Hùng (Tập 68+69)

Thời gian chiếu: 17:00 16/04/2019 Thời lượng dự kiến: 90 phút

Nỗi đau riêng hòa cùng những mất mát tổn thương của dân tộc đã thổi bùng trong Kang To lý tưởng sống bảo vệ chính nghĩa. Nối gót Kang San, Kang To bắt đầu hành trình đấu tranh cứu quốc, thắp sáng và nhân rộng tinh thần yêu nước của người anh hùng Gaksital.