Sorry, this video is not available in your country.

TodayTV Bí Mật Người Thừa Kế (Phần 2 - Tập 76)

Yêu thích

Bí Mật Người Thừa Kế (Phần 2 - Tập 76)

Thời gian chiếu: 21:00 16/04/2018 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Phần 2 của bộ phim Ấn Độ Bí Mật Người Thừa Kế tiếp tục là những câu chuyện lột tả chân thực về sự kỳ thị giới tính, là vấn nạn “trọng nam khinh nữ” vẫn còn tồn tại trong các gia đình ở Ấn Độ.