Sorry, this video is not available in your country.

TodayTV Bí Mật Người Thừa Kế (Tập 99)

Yêu thích

Bí Mật Người Thừa Kế (Tập 99)

Thời gian chiếu: 13:00 15/11/2017 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Bộ phim được xem là bước tiên phong khi lột tả chân thực về sự kỳ thị giới tính, đó chính là vấn nạn “trọng nam khinh nữ” vẫn còn tồn tại trong các gia đình ở Ấn Độ.