Sorry, this video is not available in your country.

TodayTV Người Chồng Thủy Chung (Tập 15)

Yêu thích

Người Chồng Thủy Chung (Tập 15)

Thời gian chiếu: 20:00 11/02/2019 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Bộ phim là câu chuyện về tình yêu và sự hy sinh của người đàn ông dành cho người phụ nữ mình yêu. Cách mà họ chấp nhận cùng nhau vượt qua những thành kiến tiêu chuẩn kiểu mẫu của xã hội ngay cả khi họ biết rằng mối quan hệ ấy sẽ gặp đầy khó khăn. Trong đó, Emman chính là người đàn ông sẵn sàng hy sinh mọi thứ của mình để đem lại hạnh phúc cho Melanie - người phụ nữ anh yêu.