Sorry, this video is not available in your country.

Toonami Bảy Viên Ngọc Rồng Siêu Cấp

Yêu thích

Bảy Viên Ngọc Rồng Siêu Cấp

Thời gian chiếu: 10:37 13/08/2017 Thời lượng dự kiến: 23 phút

Hòa bình đã trở lại trên Trái Đất sau khi Ma Bư bị đánh bại, và kí ức về sự hủy diệt đã được Rồng Thần xóa bỏ hoàn toàn. Nhưng cái ác vẫn còn hiện hữu ở nhiều thời điểm và thiên hà khác nhau.