Sorry, this video is not available in your country.

Toonami Biệt Đội Mèo Sấm Sét

Yêu thích

Biệt Đội Mèo Sấm Sét

Thời gian chiếu: 22:37 17/07/2017 Thời lượng dự kiến: 23 phút

Vương Quốc Sấm Sét được cai trị bởi loài mèo dũng mãnh suốt nhiều năm. Nhưng sự sụp đổ của nó đã khiến cả lục địa chìm trong hỗn loạn. Lion-O và các trung thần phải đi thu thập đá thần để chống lại Mumm-Ra bất tử độc ác.