Sorry, this video is not available in your country.

Toonami Chiến Binh Người Máy Rex

Yêu thích

Chiến Binh Người Máy Rex

Thời gian chiếu: 21:52 17/07/2017 Thời lượng dự kiến: 23 phút

Rex, một thiêu niên có khả năng biến hình thành vũ khí máy móc, nhờ sức mạnh của các cỗ máy tí hon mang tên Nanite. Cậu chiến đấu với kẻ xấu và mong muốn tìm lại thân thế của mình.