Sorry, this video is not available in your country.

Toonami Coi Chừng Người Dơi

Yêu thích

Coi Chừng Người Dơi

Thời gian chiếu: 00:30 14/09/2017 Thời lượng dự kiến: 45 phút

Bruce tỉnh dậy và bị vướng vào một giấc mơ không có thật, nơi anh không phải Người Dơi và bố mẹ vẫn còn sống. Anh nhận ra đó là một cái bẫy của Kẻ Đội Mũ.