Sorry, this video is not available in your country.

Toonami Liên Minh Công Lý

Yêu thích

Liên Minh Công Lý

Thời gian chiếu: 01:15 18/07/2017 Thời lượng dự kiến: 22 phút

Siêu Nhân và Người Dơi được bổ nhiệm làm người bảo vệ Trái Đất và giải cứu Jonn Jonzz, một người Sao Hỏa đến cảnh báo về cuộc xâm lăng. Các siêu anh hùng đã thành lập Liên Minh Công Lý để đối đầu với chúng.