Sorry, this video is not available in your country.

Toonami Người Máy Biến Hình: Ẩn Mình

Yêu thích

Người Máy Biến Hình: Ẩn Mình

Thời gian chiếu: 09:00 13/01/2018 Thời lượng dự kiến: 70 phút

Khi thế lực xấu xa bất ngờ trở lại với một đội quân mới và nguy hiểm bội phần, Bumblebee và các Autobot phải bảo vệ Trái Đất khỏi kẻ thù truyền kiếp, phe Decepticon.