Sorry, this video is not available in your country.

Toonami Người Sói Và Hội Dị Nhân

Yêu thích

Người Sói Và Hội Dị Nhân

Thời gian chiếu: 17:53 14/01/2018 Thời lượng dự kiến: 69 phút

Vụ nổ ở học viện Xavier đã xảy ra được một thời gian. Logan và Beast đang cố gắng tập hợp Hội Dị Nhân. Emma Frost đã tìm đến để giúp nhóm dị nhân tìm kiếm Giáo Sư X.