Sorry, this video is not available in your country.

Toonami Siêu Nhân

Yêu thích

Siêu Nhân

Thời gian chiếu: 19:15 17/07/2017 Thời lượng dự kiến: 22 phút

Khi hành tinh Krypton bị phá hủy, Kal-El đã được gửi gắm đến Trái Đất. Anh được nhận nuôi với cái tên Clark Kent, người được biết đến với cái tên Siêu Nhân. Anh bảo vệ Metropolis và thế giới khỏi những kẻ độc ác với mưu đồ đen tối.