Sorry, this video is not available in your country.

VTC1 HD Độc Cô Thiên Hạ (Tập 48)

Yêu thích

Độc Cô Thiên Hạ (Tập 48)

Thời gian chiếu: 12:00 15/08/2019 Thời lượng dự kiến: 45 phút

Phim Độc Cô Thiên Hạ lấy thời kỳ cổ đại Bắc Chu những năm cuối triều đình rối loạn làm bối cảnh, nói về ba nhi nũ Bàn Nhược, Già La, Mạn Đà của trọng thần Độc Cô Tín nhận được tiên đoán “Độc Cô thiên hạ”,từng bước từ danh môn khuê tú lột xác thành nữ nhân hoàng tộc. Độc Cô Thiên Hạ gồm các diễn viên Trương Đan Phong, Hồ Băng Khanh, An Dĩ Hiên, Ứng Hạo Minh…..