Sorry, this video is not available in your country.

VTC1 HD Ranh Giới (Tập 12)

Yêu thích

Ranh Giới (Tập 12)

Thời gian chiếu: 12:00 16/05/2019 Thời lượng dự kiến: 45 phút

Lãng mạn với bối cảnh của Delhi, thành phố của quyền lực, bộ phim xoay quanh câu chuyện của cô luật sư trẻ, Swadheenta Ramakrishnan và một viên chức hành chính Ấn Độ, Adarsh Sinha. Tình yêu của họ bị mắc kẹt trong cuộc chiến của quyền lực giữa một bên là mẹ của Adarsh và một bên là thầy của Swadheenta, Suhasini. Swadheenta đã lựa chọn con đường đầy chông gai của sự thật, điều phải trả giá bằng sự từ bỏ tình yêu và tương lai của mình. Một câu chuyện tình yêu với sự đấu tranh của lòng trung thành với gia đình hay tổ quốc.