Sorry, this video is not available in your country.

VTC14 HD Góc Nhìn Khán Giả

Yêu thích

Góc Nhìn Khán Giả

Thời gian chiếu: 19:35 11/02/2019 Thời lượng dự kiến: 25 phút

Với tổng thời lượng bản tin 25 phút, Góc Nhìn Khán Giả sẽ tổng hợp nhanh những tin tức nóng xảy ra trong ngày được khán giả gửi đến theo tiêu chí như: Thời tiết, thiên tai, an ninh trật tự, tai nạn giao thông, cháy nổ… Bằng những clip ghi hình thực tế tại hiện trường do khán giả gửi về, Ban biên tập đã phản ánh một cách chân thực các sự kiện có ý nghĩa cộng đồng cao nhằm định hướng, giáo dục cho người dân lối sống văn minh, hiện đại.