Sorry, this video is not available in your country.

VTC3 HD Chân Dung Danh Thủ: Garrincha

Yêu thích

Chân Dung Danh Thủ: Garrincha

Thời gian chiếu: 07:00 14/09/2017 Thời lượng dự kiến: 30 phút

Nhìn lại sự nghiệp lừng lẫy của cựu danh thủ bóng đá Garrincha.