Sorry, this video is not available in your country.

VTC3 HD Chung Kết Đôi Nam Giải Bóng Bàn Hàn Quốc Mở Rộng 2017: Patrick Franziska/ Jonathan Groth - Jang Woojin/ Jeong Sangeun

Yêu thích

Chung Kết Đôi Nam Giải Bóng Bàn Hàn Quốc Mở Rộng 2017: Patrick Franziska/ Jonathan Groth - Jang Woojin/ Jeong Sangeun

Thời gian chiếu: 05:00 18/07/2017 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Tường thuật trận chung kết đôi nam giữa Patrick Franziska/ Jonathan Groth - Jang Woojin/ Jeong Sangeun trong khuôn khổ giải bóng bàn Hàn Quốc mở rộng 2017.