Sorry, this video is not available in your country.

VTC3 HD Chung Kết Đồng Đội Nam Giải Bóng Bàn SEA Games 29: Việt Nam - Singapore (Phần 3)

Yêu thích

Chung Kết Đồng Đội Nam Giải Bóng Bàn SEA Games 29: Việt Nam - Singapore (Phần 3)

Thời gian chiếu: 06:00 14/09/2017 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Tường thuật chung kết đồng đội nam giữa Việt Nam - Singapore trong khuôn khổ giải bóng bàn SEA Games 29.