Sorry, this video is not available in your country.

VTC3 HD Jesse Owens Trở Lại Berlin

Yêu thích

Jesse Owens Trở Lại Berlin

Thời gian chiếu: 08:05 20/05/2017 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Jesse Owens (12 tháng 9 năm 1913 – 31 tháng 3 năm 1980) là một vận động viên người Mỹ gốc Phi, người đoạt được huy chương vàng thứ tư tại Thế vận hội mùa Hè năm 1936.