Sorry, this video is not available in your country.

VTC3 HD Tranh Huy Chương Đồng Bóng Đá Nam SEA Games 2015: Việt Nam - Indonesia

Yêu thích

Tranh Huy Chương Đồng Bóng Đá Nam SEA Games 2015: Việt Nam - Indonesia

Thời gian chiếu: 12:45 13/08/2017 Thời lượng dự kiến: 90 phút

Tường thuật trận tranh huy chương đồng giữa Việt Nam - Indonesia trong khuôn khổ bóng đá nam SEA Games 2015.