Sorry, this video is not available in your country.

VTC3 HD Tường Thuật Moto GP 2017: Chặng Argentina

Yêu thích

Tường Thuật Moto GP 2017: Chặng Argentina

Thời gian chiếu: 20:45 21/04/2017 Thời lượng dự kiến: 75 phút

Tường thuật chặng Argentina trong khuôn khổ cuộc đua xe Moto GP 2017.