Sorry, this video is not available in your country.

VTC3 HD Tường Thuật Moto GP 2017: Chặng Cộng Hòa Séc

Yêu thích

Tường Thuật Moto GP 2017: Chặng Cộng Hòa Séc

Thời gian chiếu: 11:45 13/08/2017 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Tường thuật chặng Cộng hòa Séc trong khuôn khổ giải đua xe Moto GP 2017.