Sorry, this video is not available in your country.

VTC3 HD Vòng 13 V-League 2017: Than Quảng Ninh - Hoàng Anh Gia Lai

Yêu thích

Vòng 13 V-League 2017: Than Quảng Ninh - Hoàng Anh Gia Lai

Thời gian chiếu: 06:00 22/04/2017 Thời lượng dự kiến: 100 phút

Tường thuật trận Than Quảng Ninh - Hoàng Anh Gia Lai trong khuôn khổ vòng 13 V-League 2017.