Sorry, this video is not available in your country.

VTC3 HD Vòng Lượt Đi VCK Giải Futsal VĐQG HD Bank 2017: Cao Bằng - Sanest Tourist Khánh Hòa

Yêu thích

Vòng Lượt Đi VCK Giải Futsal VĐQG HD Bank 2017: Cao Bằng - Sanest Tourist Khánh Hòa

Thời gian chiếu: 06:00 20/05/2017 Thời lượng dự kiến: 90 phút

Tường thuật vòng lượt đi giữa Cao Bằng - Sanest Tourist Khánh Hòa trong khuôn khổ VCK giải futsal VĐQG HD Bank 2017.