Sorry, this video is not available in your country.

VTC3 HD Vòng Lượt Đi VCK Giải Futsal VĐQG HD Bank 2017: Tân Hiệp Hưng - Thái Sơn Nam

Yêu thích

Vòng Lượt Đi VCK Giải Futsal VĐQG HD Bank 2017: Tân Hiệp Hưng - Thái Sơn Nam

Thời gian chiếu: 09:00 20/05/2017 Thời lượng dự kiến: 90 phút

Tường thuật trận Tân Hiệp Hưng - Thái Sơn Nam trong khuôn khổ vòng lượt đi VCK giải futsal VĐQG HD Bank 2017.