Sorry, this video is not available in your country.

VTV1 HD Những Nhân Viên Gương Mẫu (Tập 2)

Yêu thích

Những Nhân Viên Gương Mẫu (Tập 2)

Thời gian chiếu: 21:00 14/08/2019 Thời lượng dự kiến: 30 phút

Bộ phim khắc họa bức tranh rõ nét của đời sống công sở, nơi đầy rẫy những mâu thuẫn giữa cái mới và cái cũ, những âm mưu bài xích lẫn nhau giữa những người đồng nghiệp.
Tuy nhiên, điểm đặc biệt của bộ phim là không chỉ đơn thuần khai thác những mặt tối nơi công sở. Những thói hư tật xấu, những hằn học, ganh ghét được thể hiện dưới góc nhìn nhẹ nhàng, dí dỏm để làm nổi bật lên sự ấm áp của tình đồng nghiệp, tình người.