Sorry, this video is not available in your country.

VTV1 HD Tài Chính - Kinh Doanh

Yêu thích

Tài Chính - Kinh Doanh

Thời gian chiếu: 12:40 15/11/2017 Thời lượng dự kiến: 20 phút

Nơi cập nhật các bản tin Tài chính Kinh doanh mới nhất, cung cấp các thông tin nhanh và chính xác.