Sorry, this video is not available in your country.

VTV1 HD Tết Nghĩa Là Hy Vọng

Yêu thích

Tết Nghĩa Là Hy Vọng

Thời gian chiếu: 22:30 15/02/2018 Thời lượng dự kiến: 90 phút

Với chủ đề "Tết là để trở về", Tết nghĩa là hy vọng 2018 sẽ mang đến cho khán giả truyền hình một không khí tràn ngập yêu thương và ấm áp.