Sorry, this video is not available in your country.

VTV1 HD THTT Chất Vấn Và Trả Lời Chất Vấn Của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội

Yêu thích

THTT Chất Vấn Và Trả Lời Chất Vấn Của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội

Thời gian chiếu: 08:00 15/08/2019 Thời lượng dự kiến: 210 phút

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.