Sorry, this video is not available in your country.

VTV1 HD Vấn Đề Hôm Nay

Yêu thích

Vấn Đề Hôm Nay

Thời gian chiếu: 22:10 11/01/2019 Thời lượng dự kiến: 18 phút

Vấn Đề Hôm Nay là một chương trình chính luận, với thời lượng 22 phút, mang đến cho khán giả một góc nhìn chuyên sâu, toàn diện và đa chiều về các vấn đề, sự kiện nóng trong ngày.